Mensen maken de stad

draagvlak-goes-stippen draagvlak-goes-flap-plakken

Actieve, creatieve en positieve inwoners van Gouda sturen richting een samenleving die gedragen wordt door de burgers. De Ideeenbrouwerij, Gouda Bruist en GoudAsfalt zijn hoogtepunten van deze aanpak. Evert Hasselaar was pionier in de Ideeenbrouwerij en tot 2016 bestuurslid van GoudaBruist.

draagvlak-eskimo  groepswerk-met-stickers-kopie  de-winnaars-close

energiebesparingsscenario’s    visualiseren    Gouda Bruist team met prijs, 2014