Gouda-Creative: go-C film

Film als passie en onderzoeker als tweede natuur. Documentaires maken is onderzoek doen, met een beeldverhaal inplaats van een rapport. Want wie leest er nog?  Ik ben geaccordeerd jurylid voor amateur-filmfestivals en lid van Toverlint, filmclub Gouda. Ik werk mee aan het 11e nationale NOVA Jonge Filmers Festival in Zeist, in november 2020.

Geef elkaar energie

Renovatie tot gezonde en duurzame woningen is al vele jaren het werkterrein. De bewoner staat daarbij centraal. Dat begon in 1978 reeds met Woon|Energie waarin de pijlers advies, ontwerp, experimenten en kennisoverdracht herkenbaar waren. Nu draait alles om verduurzamen, met energietransitie als actuele opgave. Dat kan alleen met bewoners en vanuit de straten en buurten gebeuren; dat levert draagvlak voor technische en maatschappelijke transitie. 

Ventilatievent

Ventilatie is de hoeksteen van gezond wonen. Kennis over technieken, onderhoud en gebruik van ventilatievoorzieningen kan beter benut worden. 

Samen de stad

Veel bewoners ondernemen activiteiten om hun stad creatiever en leuker te maken. Een methode is de ideeënbrouwerij waarin nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. De vervolgstap is het bieden van een podium voor kennisoverdracht en voor verbindingen, zodat huurders met verhuurders en inwoners met de gemeente intensiever gaan samenwerken. Het toepassen van doe-werkvormen is “mijn ding”. Die ervaring komt goed van pas bij de energietransitie. De cirkel is rond met film als werkvorm en middel tot communiceren.