Gouda-Creative: go-C film

Film als passie en onderzoeker als tweede natuur. Documentaires maken is onderzoek doen, met een beeldverhaal inplaats van een rapport. Want wie leest er nog?  Ik ben geaccordeerd jurylid voor amateur-filmfestivals en lid van Toverlint, filmclub Gouda. Ik werk mee aan het 11e nationale NOVA Jonge Filmers Festival in Zeist, in november 2020.

Geef elkaar energie

Renovatie tot gezonde en duurzame woningen is al vele jaren het werkterrein. De bewoner staat daarbij centraal. Dat begon in 1978 reeds met Woon|Energie waarin de pijlers advies, ontwerp, experimenten en kennisoverdracht herkenbaar waren. Nu draait alles om verduurzamen, met energietransitie als actuele opgave. Dat kan alleen met bewoners en vanuit de straten en buurten gebeuren; dat levert draagvlak voor technische en maatschappelijke transitie. 

Ventilatievent

Ventilatie is de hoeksteen van gezond wonen. Kennis over technieken, onderhoud en gebruik van ventilatievoorzieningen kan beter benut worden. 

Samen de stad

Veel bewoners ondernemen activiteiten om hun stad creatiever en leuker te maken. Een methode is de ideeënbrouwerij waarin nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. De vervolgstap is het bieden van een podium voor kennisoverdracht en voor verbindingen, zodat huurders met verhuurders en inwoners met de gemeente intensiever gaan samenwerken. Het toepassen van doe-werkvormen is “mijn ding”. Die ervaring komt goed van pas bij de energietransitie. De cirkel is rond met film als werkvorm en middel tot communiceren.

  

Onze buurt in Gouda proeftuin voor Duurzame transitie?

De energietransitiecampagne is van start. Er moet veel gebeuren. We kunnen als bewoners het proces aanjagen. Samen.

Actiepunten in 2020

 • Energiecooperatie, laagdrempelig voor Kort Haarlem of breder, onder de noemer Geef Elkaar Energie Gouda (GEEG)
  • Energie-eiland Verlengde IJssellaan tbv aquathermie, PV/zonthermisch en WP
  • Gezamenlijk inkopen van producten en kennis
  • In toekomst beheerder warmtenet
  • Informatiepunt in pop-upwinkel fietswinkel Van Leeuwen
  • voorbeeldwoning
 • Nieuwe Energie Netwerk als verbindende factor in Gouda
 • Verder dan energie-adviezen: ontzorgen via hulp bij offertes, keuze aannemers, uitvoeringsbegeleiding
 • Buurtbijeenkomst: samen met experts en de gemeente het warmteplan opstellen
 • Website van de Energiecooperatie als verbindend element
 • Isolatie enquete

 Technische mogelijkheden samen uitzoeken

 • Isolatiegroepen
 • Warmtebrongroep
 • Maatwerkadviezen
 • Informatie individuele boorputten/PVT en wp

 

 

 

Bewoners waren bijeen in Gouda. 

Het verslag tips de punten aan, die de komende jaren actueel zijn.

De opgave landelijk:

 • 2021 lokale strategie gereed
 • 2030 stop gaswinning Groningen
 • 2050 CO2-neutraal (Gouda in 2040?)

Lokaal betekent dit:

 • 2021 keuze warmtelevering per wijk (dus ook per woning)
 • 2030 ieder huis in Gouda los van Gronings gas
 • 2040 evenveel groene elektra/warmte produceren als we gebruiken

De conclusie voor individuele bewoners uit dit tijdschema is: