Over Klimaatbouw

serre-crabeth38

Opgericht in 1985. Opdrachtgevers zijn toeleveranciers voor de bouw, woningcorporaties, kennisinstituten, de Europese Commissie, schoolbesturen en particulieren. De werkervaring van Evert Hasselaar omvat productontwikkeling voor de bouw, architectonisch ontwerpen, advies en onderzoek, onderwijs en film. Vanaf 2015 werkzaam als architect en filmmaker.

Technische productontwikkeling

Klimaatgevel, luchtverwarmer, compacte zonneboiler, luchtcollector, lamp op zonne-energie.

Ontwerpen

Interieur Milieucentrum, herbouw en uitbreiding van woningen, nieuwbouw Active House, productie van meubilair. Het ontwerp voor een Active House is uitgevoerd en zomer 2017 opgeleverd.

Advies, onderzoek, onderwijs

Binnenmilieu-onderzoek, energie-adviezen, zonne-energiesystemen. Organisatie van ontwerp prijsvraag over transformatie van schoolgebouwen. Onderzoeksthema’s liggen op het terrein van duurzaam bouwen, renoveren en gebouwbeheer en gezondheidsaspecten van woningen. Lezingen gaan over gezond wonen, onderwijs over duurzaam bouwen.

Film

Korte documentaires: woningrenovatie, ideeenbrouwerij, Active House voorbeeldproject. Tevens vrije producties over de natuur, dans etc. Lid van Toverlint, filmclub Gouda. Jurylid op filmfestivals voor non-professionals. De publieksprijs op het ZuidHollands Reisfilmfestival 2016 was voor “Maya in Guatemala”.

Zie links naar YouTube en Vimeo.