docent Real Estate Business School

 Bouwgebreken en nieuwe technieken. Makelaars en taxateurs volgen jaarlijks cursussen om bij te blijven. Actueel is de energietransitie van gebouwen. Wat is de extra waarde van energie-nul woningen? Waarop moet men letten om kinderziektes op te sporen en topprestaties te herkennen? Kennis wordt gedeeld over zonneboilers, pv-systemen, warmtepompen, domotica en dikke isolatiepakketten, om kopers de juiste informatie te bieden. Juist nu informatie vooral van commerciële partijen komt, moet je je niet voor de gek laten houden. Enthousiasme voor nieuwe technieken leidt tot hogere waardering voor energie-neutrale woningen. Evert Hasselaar zet zich in voor interactieve cursussen, om makelaars en taxateurs te laten groeien tot kleine energie-experts.

Leave A Comment